மானுடம் பேணிய தமிழ்

 கபிலன் பதிப்பகத்தின் முதல் நூலாக வெளி வந்தது முனைவர் ஆ. ஜோசப் சகாயராஜ் அவர்கள் எழுதிய மானுடம் பேணிய தமிழ் என்னும் கட்டுரைத் தொகுப்பாகும். பல்வேறு தேசியக் கருத்தரங்கங்களில் பங்கெடுத்த மரபார்ந்த கருத்துகளை உள்ளடக்கிய கட்டுரைகள் நிறைந்தது. ஆன்றோர்கள் பலர் இந்நூலை வரவேற்றனர்.

 

 

 

MAANUDAM PENIYA TAMIL

by 

Dr A. JOSHEPH SAHAYARAJ

 
This book is a collection of essays that enlighten on Tamil language and its approch to humanism. There are very intresting essays which talk about the common man a kind ruler, seer poet and a missionary in bright colours. Its very interesting to go through the articles which describe the human nature during war and peace.
The author is very conscious about the elements closer to the man the land and the water. A list of proverbs pertaining to the land and water compiled by Dr A. Josheph Sahayaraj is unique and new to the readers. The proverbs are nothing but the crystalised and cherished knowledge of our elders quoted in every day life with a poetic touch.
The author’s rich reading experience of classical literature is well expressed in the following articles; 1.  the inter religious discipline and values express in thirukkural. 2.Unknown ancient tamil books not yet brought into any syllabus. 3. War and peace in the book Thakadore Yathrai. and much more to read and enjoy the high quality literature.

Contact

Kapilan Pathippagam,

arunankapilan@gmail.com

321, Mahaveer Nagar,
Lawspet
Puducherry -605 008.
India

+91.9442379558

Search site


 

கபில வரிசை

27/11/2009 17:11

published

  

© 2009 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode